Home

Je woont zelfstandig, maar hebt (al dan niet tijdelijk) woonondersteuning nodig. Dan kan je terecht bij de medewerkers van O'zon. Ze geven mobiele ondersteuning aan huis. Zo kan je in de best mogelijke omstandigheden wonen en kan je deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Je stelt met één van de O'zon-medewerkers jouw ondersteuningspakket samen. Je kan hulp krijgen bij je administratie, je kan samen op zoek gaan naar (vrije)tijdsbesteding in de buurt, nieuwe mensen leren kennen, uitzoeken welk soort werk bij jou past… O'zon werkt samen met diensten uit jouw regio en buurt. 

O'zon vindt het belangrijk dat je op termijn zonder de ondersteuning van O'zon verder op weg kan met jouw talenten en mogelijkheden.

 

Update corona maatregelen
O’zon blijft cliënten zoveel als mogelijk op afstand ondersteunen (chat, video-chat, via telefoon, mail,...). Fysiek contact blijft beperkt tot de hoogdringende situaties, met inachtname van de voorzorgsmaatregelen.

Heb je vragen, bezorgdheden... ? O'zon is telefonisch en via mail bereikbaar.

Tip:
Doof Vlaanderen vertaalt de corona-actualiteit: 

  • Hoe omgaan met stress bij corona
  • Quick tips: Heb je het coronavirus? Wat als je naar het ziekenhuis moet? 
  • ...

 Ga dus zeker een kijkje nemen op hun nieuwspagina.