Missie / Visie

Missie

O’zon is de mobiele en ambulante dienst in Noord-West-Vlaanderen van Oranje vzw.

O’zon richt zich tot alle personen met een beperking of vermoeden van beperking. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan men bij O’zon terecht.

De cliënt in zijn omgeving staat centraal. We ondersteunen de cliënt, netwerk en andere diensten met onze handicapspecifieke kennis. Zo kan de cliënt zijn leven zoveel mogelijk zelf organiseren. We versterken het netwerk (familiaal, sociaal, professioneel, …). We proberen dit waar nodig ook uit te breiden.

Ondersteuning is mogelijk op alle levensdomeinen met als doel de Kwaliteit van Leven te behouden of verhogen.

We bouwen aan een open en ontvankelijke samenleving. We zien het als onze opdracht om andere (reguliere) diensten te versterken opdat ze personen met een beperking (verder) kunnen ondersteunen. Dit kan aan de hand van outreach, vorming, het op een overleg aansluiten om over een specifieke casus mee te denken, …

Visie

O’zon werkt regionaal. Samenwerking met lokale partners maakt voor ons het verschil. Verbinding zoeken, gedeelde zorg en samenwerkingsverbanden zijn hiervoor cruciaal.

We helpen elke persoon met een ondersteuningsvraag minstens één stap verder. We bouwen daarom onze expertise en dienstverlening verder uit, rekening houdend met maatschappelijke tendensen.

 

Wat mag je van O'zon verwachten?

  • We zien jou als een uniek persoon. We respecteren jouw verhaal. We zien jouw talenten en ondersteuningsnoden.
  • We vertrekken vanuit jouw vraag en jouw netwerk.
  • We volgen jouw tempo en werken op jouw maat.
  • O'zon garandeert kwaliteit en expertise. We gebruiken een aangepaste taal en methodiek.